دوره عالی

تومان3.999.000

بسته عالی:

محتوای بسته:
_ 5 جلد کتاب
_ 3 عدد dvd تصویری آموزشی
_ (1 کارت پشتیبانی یک ساله )به وسیله این کارت شما به مدت یک سال عضو مجموعه ما میشوید و مشاوره، رفع اشکال و برنامه
ریزی شما تا یک سال به صورت کامال رایگان به عهده موسسه ما میباشد
گروه های سنی مربوطه:
از( 5 سال تا 99 سال )با توجه به شرایط خاص

Categories

بسته عالی:

محتوای بسته:
_ 5 جلد کتاب
_ 3 عدد dvd تصویری آموزشی
_ (1 کارت پشتیبانی یک ساله )به وسیله این کارت شما به مدت یک سال عضو مجموعه ما میشوید و مشاوره، رفع اشکال و برنامه
ریزی شما تا یک سال به صورت کامال رایگان به عهده موسسه ما میباشد
گروه های سنی مربوطه:
از ( 5 سال تا 99 سال ) با توجه به شرایط خاص

جزئیات:

اکثرا افراد نمیتوانند از دو نیمکره مغزشان به صورت یکسان استفاده کنند، نیمکره سمت راست مغز مربوط به مسائل حفظ کردنی
است و نیمکره سمت چپ مغز مربوط به ریاضیات و اعداد و ارقام است و یک سری افراد بسیار خاص مثل انیشتین یا دانشمندان از
دو نیمکره خود به صورت متعادل استفاده میکنند.
بسته عالی مغز برتر به گونه ای طراحی شده است که سعی کرده با ورزش دادن مغز تا حدودی این تعادل را بین دو نیمکره مغز ایجاد کند.
در این بسته برای فعال کردن نیمره سمت چپ مغز که مربوط به اعداد و ارقام و ریاضیات است روش هایی از قبیل جمع به روش
تراختنبرگ، جمع به روش شیخ بهایی ، ضرب با خطوط ، ضرب به روش جمشید کاشانی آموزش داده میشود که بتوانید مباحث
اصلی ریاضی از قبیل جمع و تفریق، ضرب و تقسیم و جذر و مربع کردن را از یک رقم تا 8 رقم به صورت ذهنی و بدون استفاده از
ماشین حساب محاسبه کنید.
لگاریتم های طبیعی و اعشاری ،مفاهیم اولیه مثلثات،محاسبه مقدار عددی نسبت های مثلثاتی و روش های برای حفظ زوایای
مثلثاتی به شما آموزش داده خواهد شد تا بتوانید سواالت مربوط به این قسمت ها را در کمتر از چند ثانیه و به صورت ذهنی حل نمایید.
برای بالا بردن دقت و تمرکزتان پیشگویی تقویم،سودوکو و مکعب روبیک به طور کامل آموزش داده میشود.
روش های بالا مربوط به فعال سازی نیمکره سمت چپ مغز میباشد و تمامی روش های نام برده شده در سطح جهان کامل
شناخته شده و تایید شده میباشند.

تاثیرات دوره:

برای فعال کردن نیمکره سمت راست مغز نیز از تکنیک هایی از قبیل تصویر سازی ذهنی یا کدگذاری استفاده شده است.
تصویر سازی ذهنی یعنی ساختن یک تصویر یا فیلم چند ثانیه ای در ذهن از مطلب یا متنی که میخواهیم حفظ کنیم.
با روش کدگذاری نیز با تمرین و تکرار به جایی میرسید که میتوانید با یکبار خواندن یک متن طوالنی به راحتی آن را حفظ کنید
و در حافظه بلند مدتان ثبت کنید. این روش ها از فراموشی ،آلزایمر و حواس پرتی جلوگیری میکند.
به طور مثال در زبان انگلیسی honey به معنی عسل است، ما به شما آموزش میدهیم که در ذهنتان دختری به نام هانیه را تصور
کنید که در حال خوردن عسل است .
با این روش ها شما میتوانید روزانه 100 لغت انگلیسی و فارسی را به همراه معنی آن حفظ شوید.
حروف الفبا ،اعداد، شماره های بلند،شماره تلفن ها و حتی شماره پالک ماشین ها را در سریع ترین زمان به حافظه بلند مدت خود بسپارید.
روش هایی به شما آموزش میدهیم برای حفظ بهتر قران ، به خاطر سپاری اشعار فارسی، تاریخ ادبیات و مسائل مربوط به دین و زندگی .
روش هایی اموزش میدهیم برای حفظ فرمول های فیزیک و ریاضی و جدول مندلیف در کوتاه ترین زمان.
هفت روش نیز به شما آموزش داده میشود برای افزایش دقت و تمرکز و اسکمپر و افزایش خالقیت.
شرایط ارسال:
_ هزینه ارسال رایگان است .
_ ارسال در تهران 2 الی 3 ساعته و ارسال به شهرستان 3 الی 7 روزه انجام میشود.