محصولات

دوره پیشرفته مغز برتر

دوره پیشرفته مغز برتر شامل تمرین ها و مباحث زیر میباشد

دوره آموزشی پیشرفته مغز برتر

امپراطوری ذهن 1 بر اساس تصویر سازی

امپراطوری ذهن 2 بر اساس تصویر سازی

مرجع آموزشی محاسبات سریع و ذهنی ریاضیات 1

مرجع آموزشی محاسبات سریع و ذهنی ریاضیات 2

کتاب تمرین دوره پیشرفته

  • دسته : مغز برتر
  • تاریخ تاسیس : 1388
  • آدرس : MaghzeBartar.com

آماده سفارش پروژه خود هستید؟