استاد رضا حقیقی

جهت دریافت رزومه و نمونه تدریس استاد از طریق لینک های زیر اقدام کنید.

رزومه استاد نمونه تدریس استاد

کلاس های پیش رو

کلاس هایی که بزودی برگزار می شوند