دسترسی غیر مجاز

برای دسترسی به کلاس آنلاین باید ورود یا ثبت نام کنید.

جلسه اول - معادلات درجه دوم دانلود ویدئو این جلسه
جلسه دوم - روابط بین ضرایب و ریشه‌ها دانلود ویدئو این جلسه

کلاس های پیش رو

کلاس هایی که بزودی برگزار می شوند