مقالات-افزایش قدرت و ارتباط دو نیکره مغز

قبلا در مقاله ای در مورد دو نیمکره مغز توضیح داده شد. و در صورت مطالعه آن متوجه شدید که هر نیمکره مغز کنترل بخشی از بدن را بر عهده دارد. برخی افراد نیمکره چپ فعال تری دارند و برخی دیگر نیمکره راست. بنابراین می توان دریافت که از جمله تفاوت های مهم بین افراد نابغه و افراد عادی در استفاده از مغز است و آنان معمولا از هر کدام از قابلیت های نیمکره های مغز خود بیشتر استفاده می کنند.

حال اگر ما نیز بتوانیم قدرت و ارتباط نیمکره های مغز خود را افزایش دهیم در واقع به شکوفایی استعدادهایمان کمک کرده ایم. تصور کنید در این صورت چقدر درصد خطا در کارهایمان کاهش پیدا می کند و یادگیری مطالب برایمان ساده تر می شود. اما چگونه می توان هر دو نیمکره مغز را فعال کرد؟

افزایش توانایی نیمکره راست :

از جمله راه های افزایش قدر نیمکره راست مغز تصویرسازی ذهنی است :

در تصویر سازی ذهنی باید بین مطالبی که می خواهیم آن را به خاطر بسپاریم، مفهوم تازه ای که به ذهنمان می رسد ارتباط برقرار کنیم. این مفهوم می تواند به صورت خودآگاه یا ناخودآگاه باشد.

موارد زیر کمک زیادی در ساختن تصاویر می کند:

1-    در تصویرسازی باید صداها را شنید، عطرها را بویید، مزه ها را چشید، در واقع باید از تمام حواس استفاده کرد.

2-    در تصویرسازی ذهنی بهتر است به دنبال اولین چیزی که به ذهنمان می رسد باشیم.

3-  بهتر است در ابتدا با مفاهیمی که قابل دیدن است (مانند میز، درخت، آسمان و ...) سپس به دنبال واژه ها و مفاهیمی که قابل دیدن نیست مانند (غم، شادی، درد و ...) باشیم.

4-    پشت سر هم تصویر نسازید و بین هر تصویر کمی تأمل کنید.

برای افزایش توانایی های خود همراه ما باشید.