مقالات-PQ6R

PQ6R

شیوه ی سازمان یافته ای است که برای یادگیری تمامی دروس کاربرد دارد و در صورت کسب مهارب در استفاده از آن، چه از نظر یادگیری و چه از لحاظ به خاطر سپردن مطالب و نیز یادآوری آن‌ها، این روش برای تمامی فراگیران (دانش آموزان و دانشجویان ) کارآیی بسیار بالایی دارد و درس خواندن و مطالعه برای نتیجه بخش خواهد بود

مراحل هشت گانه ی روش PQ6Rعبارتند از :

1. پیش مطالعه (Preview/P)

- با کتاب آشنا شوید.

- سرفصل ها را بررسی کنید

- عنوان ها و تیترها را نگاه کنید..

- با عکس ها و نمودارها آشنا شوید.

- خلاصه ی فصل را بخوانید.

- هدف از یادگیری را بدانید.

- صورت سؤالات فصل را مرور کنید.

در واقع هدف از مرحله ی پیش خوانی، کسب اطلاعات اولیه از مطلبی است که قصد مطالعه ی آن را دارید.

2. سؤال گذاری کنید(Question/Q)

- سؤالاتی را که درباره‌ی موضوع پیش مطالعه به ذهن تان می رسد یادداشت کنید.

- عنوان ها، جملات موضوعی و نکات مهم را به صورت سوال درآورید.

-  از سوال های آخر فصل استفاده کنید.

- از پرسیدن سؤالات حافظه ای ساده پرهیز کنید.

- حداقل 5 تا 6 سؤال را مطرح کنید.

- به این که جواب در کتاب باشد یا نباشد، توجه نکنید.

3.   متن اصلی کتاب را بخوانید (Read/R1)

- مطالعه ی مبحث یا فصل را با سرعت منطقی و مناسب آغاز کنید.کلیات و چهارچوب اصلی را یاد بگیرید و خود را درگیر جزئیات نکنید.

- فرمول‌ها و رابطه ها را بفهمید و حفظ کردن را به مرحله ی بعد واگذار کنید.

- اگر مطلبی نامفهوم بود، برای دوباره خوانی آن اقدام نکنید مگر این که یادگیری مطلب بعدی را مختل سازد.

5. تفکر عمیق (Reflect/R3)

- در این مرحله درباره‌ی آن چه خوانده‌اید و یادداشت کرده‌اید، عمیق‌تر فکر کنید و سعی کنید تا مطالب را به خاطر بیاورید.

- به روابط بین موضوعاتی که خوانده‌اید، بیندیشید.

- سعی کنید تا تصور روشنی از مطالبی که خوانده‌اید، در ذهن خود ایجاد کنید.

6. اصلاح و بازنگری(Recite/R4)

- به سراغ کتاب بروید و قسمت‌هایی را که نفهمیدید، دوباره دقیق بخوانید و اگر نکته ای را مهم دیدید آن را حتماً به یادداشت‌ها اضافه کنید.

- کلمات کلیدی را تکمیل کرده و آن‌ها را به صورت نمودار درختی برای خود ترسیم کنید.

- ابتدا نکات اصلی را در تنه‌ی درخت و سپس مطالب فرعی را به صورت شاخه‌ها و برگ‌ها به آن وصل کنید.

7. بازگو کردن (Recite/R5)

- از یادداشت‌ها و نمودار درختی خود استفاده کرده و سعی کنید تا مطالب را برای خود بازگو کنید.

- فرض کنید در این مرحله معلم هستید و مطلب را با جزئیات برای دانش آموزان توضیح می‌دهید.

- سعی کنید به کتاب مراجعه نکنید و از یادداشت‌های خود استفاده کنید.

- در صورتی که متوجه شدید یادداشت‌های شما ناقص است، برای ترمیم و اصلاح به کتاب مراجعه کنید.

- تمرین‌ها و پرسش‌های کتاب را در این مرحله حل کنید و سعی کنید به سؤالات طرح شده‌ی خود توجه کنید.

- جدول‌ها، نمودارها و شکل‌های کتاب را به دقت بررسی کنید و اگر نیاز است، به نمودار درختی خود اضافه کنید.

- موارد حفظی و فرمول‌ها را در این مرحله یاد بگیرید و در صورت نیاز حفظ کنید.

8. مرور (Review/R6)

- بدانید شما همیشه دو کار را باید توأمان انجام دهید:

الف) خواندن مطالب جدید.

ب) مرور مطالب خوانده شده

- همان گونه که ملاحظه می‌کنید مرور، هم تراز یادگیری است و اثربخشی مطالعه را تأمین می‌کند.

- برای مرور درست، ابتدا به دست نوشته‌ها، خلاصه‌ها و نمودار درختی مراجعه کنید و سپس در دوره های زمانی، یک روز بعد، یک هفته بعد، یک ماه بعد و چهار ماه بعد، آن را تکرار می کنید.